Resultatet af diskussionen om selvbestemmelse

Vladimir Lenin (1916)


Skrevet juli 1916. Trykt i Sbornik Sotsial-demokrata nr. 1 (oktober 1916).
Samlede Værker (russ.), bd. 30, s. 17-58.

Oversat af Annedorte Dalsgaard. Fra Lenin: Om nationalpolitik og proletarisk internationalisme, s. 169-223, Sputnik København/Progress Moskva 1980.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 27. sep. 2008.


 

Indhold

Intro
1. Socialisme og nationernes selvbestemmelse
2. Er demokrati »gennemførligt« under imperialismen?
3. Hvad er anneksion!
4. For eller imod anneksioner!
5. Hvorfor er socialdemokratiet imod anneksioner!
6. Kan kolonierne stilles op mod »Europa« i dette spørgsmål!
7. Marxisme eller proudhonisme?
8. Det særegne og det almene i de hollandske og polske internationalistiske socialdemokraters stilling
9. Engels’ brev til Kautsky
10. Den irske opstand i 1916
11. Slutning

1

Fodnoter
Udgivers slutnoter


Sidst opdateret 27.9.2008