Godsejernes store og bøndernes lille jordbesiddelse i Rusland

Vladimir Lenin (2. mar. 1913)


Trykt i bladet Pravda nr. 51, (255), den 15. (2.) marts 1913.

Oversat til dansk af Gelius Lund.

Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 5, s. 105-106, Forlaget Tiden, København 1982.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 26. juni 2013.


I forbindelse med den nylig forgangne årsdag for den 19. februar 1861 [1] vil det ikke være overflødigt at minde om den nuværende jordfordeling i det europæiske Rusland.

Den sidste officielle statistik over jordfordelingen i det europæiske Rusland er offentliggjort af indenrigsministeriet og behandler forholdene i 1905.

Ifølge denne statistik fandtes der af de største godsejere, med mindst 500 desjatiner [2] jord hver, rundt regnet 30.000, der ejede i alt 70.000.000 desjatiner.

Ca. 10.000.000 af de fattigste bøndergårde råder over lige så meget jord.

Dette betyder i gennemsnit, at der på én stor godsejer går omtrent 330 af de fattigste bondefamilier, idet hver bondefamilie har ca. 7 (syv) desjatiner jord, mens hver af de største godsejere har ca. 2300 (to tusinde tre hundrede) desjatiner.

Jordfordeling skematiseret

For at anskueliggøre dette har vi indsat omstående tegning.

Den store hvide firkant i midten er en stor godsejers besiddelse. De små kvadrater omkring er bøndernes små lodder.

Der er i alt 324 små kvadrater, og den hvide firkant har samme areal som 320 små kvadrater.

Noter

1. Se note 1 til artiklen Lev Tolstoj. – S. 105.

2. 1 desjatin = 1,092 ha. – S. 105.


Sidst opdateret 26.6.2013